zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce obsługiwanej

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów w jednostce obsługiwanej w przypadku ustanowienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej (CUW) - kierownik jednostki obsługiwanej, czy też kierownik jednostki obsługującej?

Za rachunkowość jednostki obsługiwanej, a zatem i za przeprowadzenie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów, odpowiada kierownik jednostki obsługującej.

Przepisy art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości stanowią, iż kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywania obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ww. ustawy, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

W świetle zaś art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), kierownik jednostki obsługującej, o której mowa w art. 10b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (a także w art. 6b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 8d ust. 1 ustawy o samorządzie województwa), jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej, o której mowa w art. 10a pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (a także art. 6a pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 8c pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa) w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą albo porozumieniem. Jednocześnie, z przepisów art. 10c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (a także art. 6c ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 8e ust. 2 ustawy o samorządzie województwa) wynika, że w przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, są one przekazywane w całości.

Jeżeli zatem - na mocy art. 53 ust. 5 ustawy o finansach publicznych - kierownik jednostki obsługującej jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej, to oznacza, że jest on również odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych.

Jak wynika bowiem z art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości rachunkowość jednostki obejmuje m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce obsługiwanejPowyższe potwierdza również wyjaśnienie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl (w zakładce Działalność/Rachunkowość/Najczęściej zadawane pytania/Rachunkowość budżetowa), dotyczące osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce obsługiwanej. Z wyjaśnienia tego wynika, iż:

"(...) Wobec powyższych uregulowań ustawowych powierzenie, w drodze uchwały organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, w tym z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, jednostce obsługującej oznacza powierzenie jej również zadań i odpowiedzialności związanych z inwentaryzacją".

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60