zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2018 r., godz. 09:01
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 60.756
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
9.04.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Wypłata wynagrodzeń po terminie a obowiązek wypłaty odsetek

Wójt uległ wypadkowi samochodowemu i jest już na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni. Nikt w urzędzie nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w jego imieniu ani do wypłaty pensji pracownikom. Wojewoda został powiadomiony o zaistniałej sytuacji. Czy w związku z tym, że wynagrodzenia będą wypłacane pracownikom po terminie, trzeba będzie wypłacić je wraz z odsetkami?

Analiza przedstawionego problemu wymaga odniesienia się do różnych aktów prawnych. Chodzi m.in. o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), czy posiłkowo regulacje Kodeksu pracy (K.p.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.). Kluczowym aspektem jest jednak znajomość szczegółowego stanu faktycznego. Niemniej jednak punktem wyjścia do oceny podanego zagadnienia powinien być art. 28g ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną z następujących okoliczności:

1) tymczasowym aresztowaniem,

2) odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne,

3) odbywaniem kary aresztu,

4) niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni,

5) zawieszeniem w czynnościach służbowych

– jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca.
Z kolei w art. 28g ust. 7 ww. ustawy wskazano m.in., że w terminie 48 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z okoliczności, o których mowa w art. 28g ust. 1 ww. ustawy, przewodniczący rady pisemnie informuje wojewodę o zaistnieniu takiej okoliczności i przejęciu zadań i kompetencji wójta przez zastępcę albo pierwszego zastępcę. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z art. 26a ust. 1 ww. ustawy, wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. Z brzmienia tego przepisu wynika więc, że w gminie powinien być powołany zastępca wójta. Choć opinie na temat obligatoryjności czy fakultatywności jego powołania są rozbieżne, różne są również stanowiska organów nadzoru, w tym regionalnych izb obrachunkowych. Praktyka pokazuje, że zastępca powinien być powołany aby zapewnić ciągłość funkcjonowania jednostki, w tym m.in. w zakresie gospodarki finansowej. Przy założeniu, że zastępca został w gminie powołany, można uznać, że z mocy prawa wstępuje on – w ww. przypadkach – w kompetencje nieobecnego wójta. Założenie takie znajduje akceptacje w orzecznictwie sądowym, w tym m.in. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gliwicach w wyroku z 21 czerwca 2010 r. (sygn. akt IV SA/GI 279/10), w którym wskazano, że "(...) Przepis art. 28g ustawy o samorządzie gminnym przewiduje ustawowe umocowanie do działania dla zastępcy prezydenta miasta bez konieczności wydawania dodatkowych upoważnień, a tym samym uzasadniony jest wniosek, iż celem tej regulacji jest zapewnienie ciągłości wykonywania zadań przez gminę (...)". W podobnym tonie wypowiedział się WSA w Poznaniu w wyroku z 28 października 2015 r. (sygn. akt I SA/Po 1300/15).

Można przyjąć zatem, że o ile w gminie został powołany zastępca wójta, to właśnie on na mocy art. 28g ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, przejmuje z mocy prawa wszystkie kompetencje wójta, w tym te związane ze sprawami decyzji merytorycznych w sprawie wypłat wynagrodzeń. W konsekwencji, nie byłoby problemu ani z terminową wypłatą wynagrodzeń pracownikom, ani tym bardziej nie byłoby ryzyka wypłaty im odsetek z tytułu nieterminowych wypłat. Warto w tym zakresie zasięgnąć stanowiska właściwej miejscowo regionalnej izby obrachunkowej. Jej stanowisko będzie bowiem kluczowe w podanym stanie faktycznym, gdyż kontroluje szeroko rozumianą gospodarkę finansową m.in. jednostek samorządu terytorialnego.

Inaczej jednak wyglądałaby ocena sytuacji, gdyby w gminie nie powołano zastępcy wójta. Wówczas, nie ma już zastosowania art. 28g ustawy o samorządzie gminnym. Nie oznacza to jednak automatycznie, że – przy braku upoważnionych osób do podejmowania decyzji w imieniu wójta, w tym do wypłaty pensji pracownikom – konieczne będzie zawsze wypłacanie odsetek od nieterminowo wypłaconych wynagrodzeń. Taki obowiązek nie wynika bowiem z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Z drugiej strony już sama wypłata wynagrodzenia po umownym terminie oznaczałaby naruszenie art. 94 pkt 5 K.p. stosowanego do samorządowych stosunków pracy w oparciu o odesłanie z art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych, gdzie wskazano, że pracodawca jest obowiązany w szczególności terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. W kontekście opóźnień w wypłacie wynagrodzenia warto również przywołać stanowisko Sądu Najwyższego w wyroku z 10 listopada 2010 r. (sygn. akt I PK 83/10) gdzie podkreślono, że pracodawca, który kilka dni spóźnia się z wypłatą pensji, nie musi się obawiać zarzutu ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracowników. Na tej podstawie pracownicy nie mogą więc rozwiązać umowy bez wypowiedzenia i zażądać odszkodowania. Natomiast z art. 300 K.p. wynika, że w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. W praktyce oznacza to, że mógłby mieć zastosowanie art. 481 K.c., który stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (tu gmina), wierzyciel (pracownik gminy) może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Z powyższego wynika więc, że zapłata odsetek od nieterminowo wypłaconych wynagrodzeń, zasadniczo winna być następstwem żądania ze strony pracowników. Żądanie wypłaty odsetek musi być więc wyartykułowane przez pracownika. Jeśli do tego dojdzie, gmina musi zadośćuczynić takiemu żądaniu, bowiem w skrajnym przypadku może narazić się na postępowanie sądowe, co może spowodować tylko zwiększenie wierzytelności pracowniczych o koszty. Dodatkowo takie zaniechanie może być przedmiotem kontroli ze strony regionalnej izby obrachunkowej i zarzutów w aspekcie nieprawidłowo prowadzonej gospodarki finansowej przez gminę.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

wrzesień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
11
13
14
15
16
19
22
23
24
26
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.