zegar
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2018 r., godz. 08:44
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 55.043
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
19.07.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Kontrola instytucji zarządzającej a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych. Przeprowadziliśmy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowane ze środków unijnych. Kontrola instytucji zarządzającej wykazała naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez brak zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Nie nałożono za to korekty finansowej, ale skierowano do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zawiadomienie o popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Czy fakt, że w trakcie kontroli uznano to naruszenie za formalne, nie oznacza, że takie zawiadomienie jest zbędne, gdyż naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania?

Organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzącej kontrolę jednostki sektora finansów publicznych, jak i dysponent przekazujący środki publiczne takiej jednostce (tu: instytucja zarządzająca) są zobowiązani do niezwłocznego złożenia do właściwego rzecznika dyscypliny zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto należy zauważyć, że zarówno zakres, jak i cel kontroli zamówień publicznych przeprowadzanych przez instytucję zarządzającą nie jest analogiczny z zakresem naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.) podlegających odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i wskazanych w art. 17 i 17a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.). Aby instytucja zarządzająca mogła nałożyć korektę finansową niewystarczające będzie samo stwierdzenie naruszenia Prawa zamówień publicznych, ale konieczne jest wykazanie wystąpienia nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013), w tym wykazanie szkodliwego wpływu tego naruszenia na budżet unijny poprzez jego obciążenie nieuzasadnionym wydatkiem. Zatem możliwa jest sytuacja, w której organ kontrolny uznał określone naruszenie Prawa zamówień publicznych za niestanowiące nieprawidłowości i niepodlegające korekcie finansowej, ale jednocześnie naruszające dyscyplinę finansów publicznych.

Niezamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) lub nieprzekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej stanowi naruszenie art. 95 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w katalogu naruszeń określonym w art. 17 ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nie zawsze jednak brak ogłoszenia o udzieleniu zamówienia powinien być jednakowo oceniony przez organ orzekający w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Decydujące znaczenie należy bowiem przypisać trybowi udzielenia zamówienia publicznego, którego brak ogłoszenia dotyczył. Z treści pytania nie wynika w jakim trybie zostało udzielone zamówienie, a może to mieć istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia sprawy. Pod uwagę powinien być bowiem wzięty stopień szkodliwości braku zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dla finansów publicznych. Niewątpliwie brak takiego ogłoszenia należy zakwalifikować jako naruszenie niewywołujące skutków finansowych, a co za tym idzie, w świetle art. 28 ust. 3 ww. ustawy, przy ocenie stopnia szkodliwości musi zostać uwzględniony sposób naruszenia zasady uczciwej konkurencji lub zasady równego traktowania wykonawców. Jeżeli ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy umowy zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki, to fakt jego zamieszczenia, jak i czas w jakim zostało zamieszczone, mają znaczenie dla wykonawców, którzy chcą skorzystać z przysługujących im środków ochrony prawnej. Jeśli są oni bowiem zainteresowani uzyskaniem danego zamówienia i uznają, że poprzez zastosowanie niekonkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy naruszono przepisy Prawa zamówień publicznych, to mogą wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która z kolei może unieważnić zawartą umowę lub orzec o skróceniu okresu jej obowiązywania. W takiej sytuacji brak ogłoszenia o udzieleniu zamówienia niewątpliwie w sposób istotny może naruszać zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Jeżeli natomiast zamówienia udzielono w jednym z trybów podstawowych, otwartych, wszczynanych poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu, tj. np. przetarg nieograniczony lub ograniczony, to ogłoszenie o udzieleniu zamówienia stanowi jedynie ogłoszenie informacyjne, niewywołujące żadnych skutków prawnych. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że w takiej sytuacji brak jego publikacji zostanie uznany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych o znikomym stopniu szkodliwości dla finansów publicznych, a w efekcie organ zdecyduje o niedochodzeniu odpowiedzialności za przedmiotowe naruszenie.

Jako przykład można przytoczyć orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w spawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych (GKO) z 12 lutego 2018 r. (sygn. akt BDF1.4800.95.2017), gdzie brak ogłoszenia o udzieleniu zamówienia został stwierdzony w trakcie kontroli zewnętrznej, która skierowała zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Natomiast na etapie orzekania ogłoszenie w BZP już zostało zamieszczone. GKO nie miała wątpliwości co do przypisania obwinionemu winy za popełnienie czynu opisanego w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegającego na zaniechaniu zamieszczenia w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w wymaganym przepisami Prawa zamówień publicznych terminie. Podkreśliła również, że ze względu na fakt, iż ogłoszenie dotyczyło postępowania w trybie z wolnej ręki, stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych był większy niż znikomy.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

październik 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
17
19
20
21
24
26
27
28
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.