zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym

Chcemy przystąpić do przetargu nieograniczonego na docieplenie elewacji. Będzie to nasze pierwsze postępowanie. W jaki sposób następuje otwarcie ofert? Czy jest ono jawne? Kiedy zamawiający poda cenę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia?

Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia. Zamawiający przyjmuje ofertę od wykonawcy i zabezpiecza ją do sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu określa termin składania ofert, np. do dnia 14 października 2016 r. do godziny 1000, co oznacza, że otwarcie ofert powinno nastąpić zaraz po upływie tego terminu. Postuluje się, by w celu zachowania transparentności postępowania otwarcie ofert następowało w ciągu godziny od zakończenia terminu składania ofert. Otwarcie ofert następuje w miejscu i czasie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bezpośrednio po upływie terminu ich składania. Oferentom przysługuje prawo uczestniczenia w sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Tak wynika z art. 86 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Przy czym kwoty tej nie należy utożsamiać z wartością zamówienia publicznego ustaloną przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 32 ust. 1 Pzp. Przepis ten stanowi, że podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Szacunkowa wartość zamówienia i kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, mogą się od siebie różnić.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Natomiast niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

  • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
     
  • firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
     
  • ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60