zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 89 (1339) z dnia 7.11.2016

Dialog techniczny w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Będziemy organizować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z przedmiotem zamówienia (nowoczesne technologie) chcielibyśmy przeprowadzić dialog techniczny. Czy ostatnie nowelizacje Prawa zamówień publicznych przyniosły jakieś zmiany w tym zakresie?

Dialog techniczny nie jest odrębnym trybem udzielenia zamówienia publicznego, jest jedynie formą komunikacji między zamawiającym a oferentami biorącymi udział w dialogu. Głównym jego celem jest uzyskanie przez zamawiającego informacji o najnowszych, najkorzystniejszych i najtańszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w zakresie planowanego przedmiotu zamówienia. To zaś ma skutkować skonkretyzowaniem potrzeb zamawiającego i przygotowaniem właściwego opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zamówień skomplikowanych o dużym stopniu zaawansowania, takich jak np. zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego lub systemu informatycznego. Przy czym decyzja o tym kogo i na jakich zasadach zamawiający zaprasza do udziału w dialogu należy do niego.

Na mocy nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 28 lipca br., uszczegółowiono zasady prowadzenia dialogu technicznego. I tak, zgodnie z art. 31a ust. 1 Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może poinformować wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia. W szczególności może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny. Natomiast nowością jest obowiązek zamieszczenia przez zamawiającego informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na stronie internetowej.

Czytelnicy, jako zamawiający powinni zwrócić uwagę, że dialog techniczny musi być prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

Należy też pamiętać, że na mocy art. 96 ust. 2a Pzp, jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny, informacja o dialogu, o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o wpływie dialogu na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy, zamieszcza się w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60