zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017

Różnica między zapytaniem o cenę a udzieleniem zamówienia z wolnej ręki

Jako zamawiający musimy jak najszybciej przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia. Zastanawiamy się nad możliwością przeprowadzenia zamówienia w trybie mniej konkurencyjnym. Czym różni się zapytanie o cenę od zamówienia z wolnej ręki?

Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Tryb ten uregulowany został w art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę zapraszając do składania ofert nie mniej niż 5 wykonawców. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Natomiast zamówienie w trybie z wolnej ręki udzielane jest po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Sytuacje, w których udzielenie zamówienia w tym trybie jest dopuszczalne, określa art. 67 Pzp. Przykładowo jest to możliwe, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:

  • technicznych o obiektywnym charakterze,
     
  • związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów,

jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Jest to dopuszczalne także, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, oraz w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne - również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

Oba te tryby mogą być stosowane jedynie w sytuacjach wyjątkowych, gdy podstawowe tryby konkurencyjne (tj. przetarg nieograniczony i ograniczony) nie mogą być stosowane, a jednocześnie są spełnione przesłanki ustawowe do ich zastosowania.

"Przepis (...), który stanowi, że zamawiający może udzielić tzw. zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności, powinien być interpretowany w sposób ścisły, jako wyjątek od zasady udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu".

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2001 r., sygn. akt III RN 16/01

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60