zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017

Odrzucenie oferty niezgodnej z treścią SIWZ

Jako zamawiający przygotowujemy się do przeprowadzenia przetargu nieorganicznego na remont kotłowni. Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przepisy stanowią, że odrzuceniu podlega oferta niezgodna z treścią specyfikacji. W jaki sposób interpretować tę przesłankę?

Najprościej rzecz ujmując, o niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można mówić w sytuacji, gdy oferta złożona przez wykonawcę nie zapewnia realizacji zamówienia.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Przy czym oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne błędy polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zamawiający ma prawo poprawić samodzielnie, zawiadamiając o tym niezwłocznie wykonawcę.

Art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp będący podstawą do odrzucenia oferty wykonawcy odnosi się do merytorycznych kwestii zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego. O niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji mówimy wtedy, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia i nie zapewnia realizacji zamówienia w całości. W szczególności co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia.

Jako przykład niezgodności oferty z treścią SIWZ można podać sytuację, w której zamawiający wyraźnie określa jakiego wymaga minimalnego okresu gwarancyjnego na oferowany przedmiot lub usługę, a wykonawca w przedstawionej ofercie proponuje znacznie krótszy okres gwarancyjny. Z kolei podstawą do odrzucenia oferty nie będzie np. błędne przepisanie parametrów oferowanego przez wykonawcę sprzętu. Taki błąd można bowiem uznać za oczywistą omyłkę pisarską, podlegającą poprawieniu przez zamawiającego.


Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów określonych w SIWZ.


Należy pamiętać, że obowiązkiem zamawiającego odrzucającego ofertę jest niezwłoczne poinformowanie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach ich odrzucenia.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60