zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017

Zastosowanie procedury odwróconej w przetargu nieograniczonym

Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego. Natrafiliśmy na informację, że łatwiej przeprowadzić przetarg w procedurze odwróconej. Na czym ona polega? Czy w trakcie tej procedury można z niej zrezygnować i zastosować zwyczajny tryb przetargu nieograniczonego?

Procedura odwrócona dotyczy trybu udzielania zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego. Została ona uregulowana w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Przepis ten stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijnej, której celem jest umożliwienie, by w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogły podejmować decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, oraz przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji.

W ramach procedury odwróconej zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zastosowanie tego trybu możliwe jest, gdy zamawiający przewidział to w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Procedura ta polega zatem na tym, że zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców, nie bada nawet wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, składanych również w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Przede wszystkim najpierw dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. Następnie, jedynie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a później żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp.

Oznacza to, że z procedury odwróconej nie mogą korzystać zamawiający udzielający zamówienia w innym trybie niż przetarg nieograniczony. Natomiast jeżeli zamawiający w toku prowadzonego postępowania w procedurze odwróconej stwierdza, że jest to nieuzasadnione lub z jakichś względów niecelowe (np. w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta), może odstąpić od stosowania tej procedury.

"Ratio legis ustawodawcy przy wprowadzeniu takiej procedury (odwróconej - przyp. red.) jest jednoznaczne i oczywiste, bowiem regulacja zawarta w art. 24aa p.z.p. w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania, gdyż Zamawiający w takim przypadku nie musi podmiotowo oceniać wówczas wszystkich wykonawców, a jedynie tego, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę".

Wyrok KIO z dnia 19 grudnia 2016 r., sygn. akt KIO 2249/16

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60