zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018

Wadium w licytacji elektronicznej

Jesteśmy zobowiązani do organizacji procedury udzielenia zamówienia publicznego na zamówienie o wartości poniżej progów unijnych. Zastanawiamy się nad organizacją licytacji elektronicznej. Czy w tej procedurze możemy zażądać od wykonawców wniesienia wadium? W jakim terminie od zaproszenia wykonawców do składania ofert musi rozpocząć się licytacja?

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. Przy czym tryb wyboru wykonawcy w ramach licytacji elektronicznej dostępny jest tylko w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż tzw. progi unijne. Platforma do licytacji elektronicznych znajduje się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/. Korzystanie z systemu jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest dokonanie rejestracji.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja. Następnie wyznacza termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, nie krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu termin związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. W trybie licytacji elektronicznej zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przez niego określonym, nie później jednak niż przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej, na takich samych zasadach, jak w przypadku przetargu nieograniczonego.

Otwarcie licytacji elektronicznej musi nastąpić w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert.

Podczas procedury wyboru wykonawcy oferty składane są w postaci elektronicznej i podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku każdego etapu licytacji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w każdym z etapów licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. Zamówienie udzielane jest wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60