zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
12.03.2018

Wykazywanie danego postępowania w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach

Nasza gmina zawiera często umowy ze swoimi jednostkami organizacyjnymi w związku z powierzeniem im pomocniczych działań zakupowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kto w takiej sytuacji ma obowiązek wykazać dane postępowanie w rocznym sprawozdaniu przygotowywanym dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych?

Zobowiązanym do wykazania danego zamówienia publicznego w sprawozdaniu przygotowywanym dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) jest w ten, kto w istocie zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Zawieranie przez gminy porozumień lub umów ze swoimi spółkami lub jednostkami organizacyjnymi w związku z powierzeniem im pomocniczych działań zakupowych jest sytuacją dość często spotykaną w praktyce. Dotyczy to zarówno zamówień publicznych finansowanych ze środków własnych, jak i obcych pozyskanych między innymi z dofinansowania zewnętrznego.

W przypadku jednostek organizacyjnych gminy, które nie mają podmiotowości prawnej, powierzenie określonych czynności w ramach pomocniczych działań zakupowych odbywa się na drodze przekazania zadań do wykonania. W sytuacji gdy stroną jest spółka komunalna właściwą drogą jest zawarcie umowy lub porozumienia, na mocy którego następuje powierzenie określonych zadań do wykonania wraz (zwykle) z przekazaniem środków finansowych na realizację tych zadań.

Podstawą powierzenia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które mogą obejmować tak wybrane, jak i wszystkie czynności - zarówno z zakresu przygotowania, jak i prowadzenia postępowania - jest art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Przepis ten określa, że zamawiający może powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. Pomocnicze działania zakupowe polegają przy tym na zapewnieniu zamawiającemu wsparcia, w szczególności przez:

1) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych,

2) doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia,

3) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz zamawiającego.

Podmioty wykonujące pomocnicze działania zakupowe działają jako pełnomocnicy zamawiającego, co oznacza, że podejmowane przez nie działania pociągają za sobą skutek bezpośrednio dla zamawiającego. Pełnomocnictwo stanowiące podstawę takiego działania winno mieć formę pisemną i charakter rodzajowy lub szczególny. Powierzenia czynności musi dokonać kierownik zamawiającego, którym w myśl art. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych jest osoba lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego.

Aby jednak odpowiedzieć na pytanie, kto w takiej sytuacji ma obowiązek wykazać dane postępowanie w rocznym sprawozdaniu przygotowywanym dla Prezesa UZP, trzeba ustalić czym jest udzielenie zamówienia.

Z postanowień art. 98 Prawa zamówień publicznych wynika, że zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, które przekazuje Prezesowi UZP w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. W świetle natomiast definicji zmówienia publicznego zawartej w art. 2 pkt 13 ww. ustawy, przez pojęcie "udzielenie zamówienia" należy rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tym samym ten, kto w istocie zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, jest obowiązany do wykazania w sprawozdaniu dla Prezesa UZP danego zamówienia publicznego.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60