zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 30 (1487) z dnia 12.04.2018

Zwrot wadium w przypadku wniesienia odwołania

Jako zamawiający przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na modernizację sprzętu komputerowego. Dwaj wykonawcy złożyli odwołanie na czynność wyboru wykonawcy. Czy w takiej sytuacji możemy zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą? Czy pozostałym oferentom powinniśmy zwrócić wadium?

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Tak stanowi art. 183 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Co prawda zamawiający może złożyć do KIO wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, ale izba uchyla taki zakaz tylko jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Z takim przypadkiem nie będziemy mieć do czynienia w sytuacji Czytelników.

Zasadniczo zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli jednak odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, tak jak w przypadku Czytelników, wówczas wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Pozostałym wykonawcom należy zwrócić wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 46 ust. 1 Pzp.).

"Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Regulacja ta związana jest z instytucją zawieszenia okresu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert".

Wyrok KIO z dnia 8 kwietnia 2013 r., sygn. akt KIO 683/13

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60