zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2018 r., godz. 09:01
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 60.756
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
12.04.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Czy zamawiający może żądać oświadczenia JEDZ w języku polskim od podmiotu z zagranicy?

Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, powołał się na potencjał podmiotu z zagranicy. Wraz z ofertą przedłożył oświadczenie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) tegoż podmiotu w języku angielskim oraz sporządzone przez siebie tłumaczenie na język polski. Zamawiający zażądał jednak od wykonawcy oryginału JEDZ podmiotu udostępniającego w języku polskim. Czy był do tego uprawniony?

Przepisy § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) stanowią, iż dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W rozporządzeniu tym nie wymieniono jednak wskazanego w pytaniu oświadczenia JEDZ. Tym samym można napotkać pogląd wskazujący, że rozporządzenie (a więc i przytoczony § 16), nie ma zastosowania do JEDZ.

O dokumencie JEDZ mowa jest w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w tym w art. 25 tej ustawy. Ponadto w art. 9 ww. ustawy wskazano, iż postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub w języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

Warto przytoczyć wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z 8 czerwca 2017 r. (sygn. akt KIO 888/17), gdzie odwołujący podnosił na gruncie art. 9 ww. ustawy, że skoro zamawiający wprost nie wskazał w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), że wyraża zgodę na złożenie JEDZ w języku obcym, dokument ten powinien zostać złożony w języku polskim. W powołanym wyroku skład orzekający zgodził się z twierdzeniem odwołującego, że w odniesieniu do JEDZ nie ma zastosowania wprost ww. rozporządzenie. Podkreślił natomiast, że przyjęcie, jakoby wykonawcy mogli JEDZ złożyć jedynie w języku polskim, nie byłoby racjonalne. Wymóg taki stanowiłby utrudnienie, barierę w ubieganiu się o zamówienie, podczas gdy wprowadzenie instytucji JEDZ miało ułatwić udział w procedurze. Co więcej, oczywistym jest, że przyjęcie takiego wymogu niezwykle utrudniałoby udział w postępowaniu podmiotom z innych państw członkowskich UE, co na gruncie zasad systemu byłoby niedozwolone. Zamawiający nie może wymagać, aby wykonawcy/podmioty udostępniające zasoby/podwykonawcy z innych państw członkowskich mieli w swoich zasobach pełnomocnika posługującego się językiem polskim. Jak wskazała KIO: "nie sposób uznać, że każdy podmiot zagraniczny musi mieć pełnomocnika polskojęzycznego, aby móc brać udział w procedurach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez polskich Zamawiających".

Powyższe byłoby ograniczeniem konkurencji, a nie – ułatwieniem konkurowania podmiotom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego.

Owo ułatwienie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego nie oznacza braku obowiązków leżących po stronie wykonawcy w zakresie prawidłowego przedłożenia dokumentów. W przypadku gdy wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości, zamawiający wzywa wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym. Tym samym, w przypadku gdy dokument JEDZ lub jego tłumaczenie zawiera braki, błędy, zamawiający wzywa do ich uzupełnienia w wymaganym terminie. Tłumaczenie dokumentu powinno odzwierciedlać treść wskazaną w dokumencie obcojęzycznym. Jeżeli zdaniem zamawiającego tłumaczenie dokumentu nie jest pełne, budzi wątpliwości, to wzywa do jego uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Jeśli natomiast treść budzi wątpliwości, zasadnym jest wezwanie do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 lub art. 26 ust. 4 ww. ustawy. Zamawiający wszczyna procedurę w trybie ww. art. 26 ust. 4 w sytuacji, gdy ma wątpliwości, natomiast może ich nie mieć, gdy dana kwestia została już wyjaśniona w innym postępowaniu.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

wrzesień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
11
13
14
15
16
19
22
23
24
26
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.