zegar
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2018 r., godz. 08:44
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 55.043
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
10.08.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Zastosowanie w praktyce przesłanki unieważnienia postępowania w wyniku jego wady

Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie, gdy z uwagi na przedłużenie się prowadzenia tego postępowania po złożeniu ofert przez wykonawców, upłynął już początek terminu oznaczonego jako termin rozpoczęcia świadczenia usługi?

Stosownie do treści art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli postępowanie to obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Co istotne, według Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) pod pojęciem niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego kryje się każde uchybienie przepisom Pzp, którego skutków nie można usunąć przy zastosowaniu procedur wynikających z tej ustawy (por. wyrok z 17 marca 2016 r., sygn. akt KIO 314/16). Nie może to zatem być jakakolwiek wada postępowania, a jedynie obciążona wadą nieusuwalną (por. wyrok z 30 grudnia 2016 r., sygn. akt KIO 2389/16).

W literaturze przedmiotu często przyjmuje się jednak pogląd, że przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp wprost koreluje do art. 146 ust. 1 tej ustawy. Przypominamy, iż w świetle tego przepisu umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 

1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki,

2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 

3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 Pzp, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy,

4) uniemożliwił składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego tym systemem,

5) uniemożliwił wykonawcom, z którymi została zawarta umowa ramowa, złożenie ofert w procedurze konkurencyjnej o udzielenie zamówienia na podstawie umowy ramowej, o ile nie wszystkie warunki zamówienia zostały określone w umowie ramowej,

6) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę,

7) zawarł umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 67 ust. 12 Pzp.

Należy przy tym zauważyć, że art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp koreluje także z art. 146 ust. 6 Pzp w przypadku dokonania lub zaniechania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, co miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Ponadto jak wskazała KIO w wyroku z 6 maja 2011 r. (sygn. akt KIO 849/11), art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp nie odwołuje się bezpośrednio do art. 146 ust. 1 Pzp i tym samym nie można twierdzić, że tylko przesłanki tam wskazane stanowią podstawę do unieważnienia postępowania, tym bardziej, że treść wskazanego przepisu mówi o wadzie postępowania, nie zaś umowy. Zdaniem KIO, gdyby zamawiający ograniczył się jedynie do przypadków opisanych w art. 146 ust. 1 Pzp, prowadziłoby to do nieracjonalnego i jednocześnie niemożliwego do zaakceptowania wniosku, iż zamawiający jest przymuszony do zawarcia umowy również wtedy, gdy wystąpi nieusuwalna wada w sposób oczywisty mająca wpływ na wynik postępowania. KIO wskazało, że "(...) wykładnia celowościowa przepisu art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp musi prowadzić do wniosku, że – uwzględniając odpowiednio art. 146 ust. 6 ustawy Pzp - wszelkie niedające się usunąć wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, stanowią przesłankę jego unieważnienia (...)".

Odnosząc się natomiast wprost do treści pytania warto przywołać wyrok KIO z 12 marca 2012 r. (sygn. akt KIO 407/12). W rozpatrywanym przypadku zamawiający zdecydował się na skorzystanie z przesłanki określonej w art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, bowiem jego zdaniem nie było możliwe zawarcie umowy o świadczenie niemożliwe, gdyż termin rozpoczęcia świadczenia już upłynął. KIO uznała, że okoliczność ta nie wypełnia wskazanej przesłanki unieważnienia postępowania, gdyż okoliczność ta nie jest wadą samego postępowania, a zamawiający błędnie przyjął, że w tym przypadku umowa będzie nieważna w związku z regulacjami wynikającymi z Prawa cywilnego (art. 387 § 1 k.c.). KIO zauważyła, że mimo opóźnienia, świadczenia wykonawcy są dalej możliwe do wykonania w dacie końcowej wymaganej w SIWZ, co zostało także potwierdzone oświadczeniem wykonawcy na formularzu oferty w ramach deklaracji woli i możliwości wykonania przedmiotu umowy w wymagany sposób.

Praktycznym przykładem właściwego skorzystania z przesłanki unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp byłby brak otwarcia oferty na jawnym otwarciu ofert przez zamawiającego mimo jej prawidłowego i terminowego złożenia. Za niewłaściwe należałoby uznać działanie zamawiającego polegające na kontynuowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z pominięciem tej oferty z uwagi np. na błąd pracownika, gdyż mogłoby to wpłynąć na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rodzić skutek w postaci braku możliwości udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Pzp, tj. dokonania wyboru oferty wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

www.SerwisBudzetowy.pl - Zamówienia publiczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

październik 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
17
19
20
21
24
26
27
28
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.