zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017

Podatek od nieruchomości za gabinet medycyny estetycznej

Jestem właścicielem budynku, którego lokale podlegają wynajęciu różnym firmom. W jednym z nich ma być prowadzony gabinet medycyny estetycznej. Czy za lokal ten będę mógł, jako właściciel, opłacać podatek od nieruchomości według preferencyjnej stawki, jak dla gabinetów medycznych?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych ustanawia tzw. preferencyjną stawkę w podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Preferencyjność tej stawki polega na tym, że jest ona znacznie niższa niż stawka właściwa dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie takiej działalności. Maksymalnie stawka ta w 2017 r. może zostać przez radę gminy ustalona na poziomie 22,66 zł, natomiast stawka dla nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych może wynieść maksymalnie 4,61 zł. Jest to więc znacząca różnica.

Art. 5 ust. 1 pkt 2d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) nie wymaga, by to właściciel budynku lub jego części musiał być podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych. Przepis określa, że to nieruchomość ma być związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że korzystać z preferencyjnej stawki podatku może właściciel budynku lub jego części, który np. wynajmuje lokale w swoim budynku lekarzom na gabinety lekarskie.

Świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Świadczenia zdrowotne mogą być realizowane przez różne kategorie podmiotów leczniczych, z których część nie musi posiadać statusu przedsiębiorcy.

Niestety to, czy gabinety medycyny estetycznej mogą korzystać z tzw. preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości jest kwestią problematyczną. Można się bowiem spotkać ze stanowiskiem, że medycyna estetyczna nie jest traktowana expressis verbis jako rodzaj świadczenia zdrowotnego, jest to działalność komercyjna. Z kolei WSA w Lublinie w wyroku z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Lu 910/16, stwierdził, że: "Medycyna estetyczna jest działem medycyny, obejmującym procedury wykonywane wyłącznie przez uprawnionych lekarzy. W zakresie zabiegów medycyny estetycznej bez wątpienia mieszczą się również zabiegi odtworzenia lub przywrócenia funkcji ciała, zabiegi rekonstrukcyjne itp. Te zaś bezsprzecznie mają charakter terapeutyczny, czyli zdrowotny". Jeżeli więc mamy do czynienia rzeczywiście z gabinetem medycyny estetycznej, gdzie świadczenia udzielane są przez lekarza, a nie z gabinetem kosmetycznym, to wydaje się, że preferencyjna stawka może mieć zastosowanie.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne podatki i opłaty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatkiLokalne.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60