zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017

Różne nieruchomości na terenie tej samej gminy można ująć w jednej deklaracji

Spółka z o.o. nabyła kilka nieruchomości, w tym m.in. grunty i lokale użytkowe. Część z nich znajduje się na terenie jednej gminy, kilka położonych jest już w gminie obok. W jaki sposób składać deklarację podatkową na podatek od nieruchomości? Czy trzeba składać odrębną deklarację na każdą nieruchomość?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  • grunty,
     
  • budynki lub ich części,
     
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). Każdy z wymienionych w tym przepisie składników majątkowych jest odrębnym, samodzielnym przedmiotem opodatkowania.

Osoby prawne składają deklaracje na podatek od nieruchomości corocznie w terminie do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu (np. została nabyta nowa nieruchomość) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Ponadto mają obowiązek korygować złożoną deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku np. po sprzedaży nieruchomości. Osoby prawne obwiązuje zasada samoobliczania wysokości podatku (w deklaracji) i regulowania go, bez wezwania organu, do 15. dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia, gdy ratę podatku opłaca się w terminie złożenia rocznej deklaracji). Organem podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

W związku z tym spółka zobowiązana jest składać odrębne deklaracje do organów podatkowych właściwych ze względu na położenie nieruchomości. Natomiast odnośnie przedmiotów opodatkowania, które znajdują się na terenie tego samego organu podatkowego, to przepisy nie stanowią czy przedmioty opodatkowania bezwzględnie powinny zostać zadeklarowane w jednej deklaracji podatkowej, czy też w każdej deklaracji osobno. Dopuszczalne są więc oba rozwiązania. Zarówno tok postępowania podatkowego, jak i treść decyzji organu podatkowego mogą dotyczyć tylko poszczególnych przedmiotów podlegających opodatkowaniu, a nie wszystkich wyszczególnionych w deklaracji.

"Podatnik, do którego należy kilka przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości we właściwości tego samego organu podatkowego, jest uprawniony do wykonania obowiązku bądź w jednej deklaracji obejmującej wszystkie przedmioty opodatkowania we właściwości tego organu, bądź poprzez złożenie osobnej deklaracji dla każdego odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości".

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 289/15

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne podatki i opłaty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatkiLokalne.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60