zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Spółka z o.o. w czerwcu br. w użytkowanym już budynku zakupiła lokal mieszkalny. Protokół przekazania lokalu datowany jest na lipiec br. Kiedy w takim przypadku powstaje obowiązek podatkowy?

Ogólną zasadę ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). Stanowi on, że obowiązek ten powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jednocześnie ust. 2 tego przepisu ustanawia wyjątek od tej zasady wskazując, że jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Przepisy posługują się pojęciem okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Te okoliczności to nabycie nieruchomości (zakup), ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, zawarcie umowy najmu lub dzierżawy (gdy nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) przez podmiot, który już jest podatnikiem tego podatku (np. jest właścicielem innych nieruchomości) lub staje się nim po raz pierwszy.


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.


Jak wynika z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. u. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości (także nieruchomości) przenosi własność na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły. Z kolei art. 158 Kodeksu cywilnego stanowi, że umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Z powołanych przepisów wynika zatem jednoznacznie, że moment przeniesienia własności nieruchomości stanowi dzień podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, nie zaś dzień wydania nieruchomości (przekazania lokalu).

Powyższe oznacza, że skoro spółka nabyła własność lokalu w czerwcu br., (przyjmujemy, że wtedy nastąpiło podpisanie aktu notarialnego), to obowiązek podatkowy zaktualizował się dla niej z dniem 1 lipca br. W ciągu 14 dni od momentu nabycia lokalu spółka powinna była złożyć deklarację na podatek od nieruchomości (jeżeli do tej pory nie była podatnikiem omawianego podatku) lub korektę rocznej deklaracji, jeżeli składała ją już w styczniu br., z tytuł np. posiadania innych nieruchomości. Poza tym należało opłacić podatek (osoby prawne opłacają podatek do dnia 15. każdego miesiąca). Powyższych obowiązków trzeba dopełnić jak najszybciej.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne podatki i opłaty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatkiLokalne.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60