zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 66 (1420) z dnia 17.08.2017

Różne stawki opłaty targowej w tej samej gminie

Prowadzę sprzedaż na kilku targowiskach zlokalizowanych na terenie jednej gminy. Ponoszę z tego tytułu opłatę targową. Dlaczego jej stawki w odniesieniu do poszczególnych targowisk się różnią?

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. Pod pojęciem targowiska rozumieć należy wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Szerokie rozumienie targowiska umożliwia pobieranie na rzecz gminy opłat targowych wszędzie tam, gdzie prowadzony jest handel, bez względu na to, kto jest właścicielem targowiska oraz czy targowisko jest prowadzone w miejscu do tego przeznaczonym i na podstawie stosownej koncesji (por. wyrok NSA z dnia 24 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 992/14).

Z obowiązku ponoszenia tej opłaty zwolnione są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Ponadto opłacie tej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Tak wynika z art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

O tym, czy na terenie gminy pobierana ma być opłata targowa, decyduje właściwa rada gminy. Jeżeli zdecyduje się na pobór opłaty, określa w drodze uchwały zasady jej poboru oraz terminy płatności. Rada również samodzielnie ustala wysokość stawek, z tym że robi to z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów.


751,65 zł dziennie - tyle w 2017 r. wynosi maksymalna stawka opłaty targowej.


Ustawodawca w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie zakazał gminie różnicowania stawek opłaty targowej, jaka ma być pobierana na targowiskach na jej terenie. Zatem ustalane przez radę stawki nie muszą być jednakowe dla wszystkich targowisk znajdujących się na terenie jednej gminy. Potwierdzenie takiego stanowiska znajdziemy w orzecznictwie sądowym. WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 852/15 orzekł, iż "(...) ani ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ani inne przepisy prawa nie zawierają zakazu różnicowania stawek opłaty targowej, jaka ma być pobierana na różnych targowiskach na terenie gminy. Jedne miejsca są bardziej atrakcyjne z punktu widzenia kupujących i sprzedających, niż inne. Możliwość różnicowania stawek na poszczególnych targowiskach wynika ponadto z przepisów określających kompetencje gminy do samodzielnego wykonywania powierzonych jej zadań (...) w granicach prawem zakreślonym".

Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe od opłaty targowej.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne podatki i opłaty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatkiLokalne.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60