zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Opodatkowanie gminnych nieruchomości

Z zasady, jako gmina, jesteśmy zwolnieni z podatku od nieruchomości. Czy zwolnienie to ma zastosowanie również w odniesieniu do nieruchomości zajętych przez samorządowe jednostki budżetowe?

Z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zwolnione są nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich. Tak wynika z art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

Ponadto podatku od nieruchomości nie opłaca się też za grunty i budynki bądź ich części, stanowiące własność gminy. Zwolnienie nie ma zastosowania w odniesieniu do tych nieruchomości, które są zajęte na działalność gospodarczą bądź są w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych i pozostałych podmiotów (art. 7 ust. 1 pkt 15).

Taka konstrukcja przepisu ma na celu uniknięcie przypadków, w których gmina występująca jako podmiot prawa publicznego pobierałaby podatek od "siebie samej", czyli gminy jako podmiotu cywilnoprawnego (właściciela nieruchomości).

Gminy zobowiązane są do składania deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości zwolnionych z opodatkowania, co w praktyce zobowiązuje je do raportowania danych o powierzchniach przedmiotów zwolnionych z opodatkowania.

Podatkiem od nieruchomości objęte są natomiast stanowiące własność gminy, grunty i budynki lub ich części znajdujące się w posiadaniu samorządowych zakładów i samorządowych jednostek budżetowych, a także innych podmiotów.

"Przez »zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego« należy rozumieć będące w posiadaniu wskazanych podmiotów nieruchomości lub ich części (grunty, budynki lub lokale stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności), obsługujące funkcjonowanie tych organów. Na szczeblu gminy będzie się to odnosiło do rady gminy i wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie dotyczy więc nieruchomości będących w posiadaniu innych jednostek administracyjnych, wykonujących zadania, jakie z mocy ustawy spoczywają na samorządach".

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Bd 882/16

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne podatki i opłaty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatkiLokalne.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60