zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017

Termin zakończenia budowy a powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości

Spółka z o.o. realizuje inwestycję polegającą na budowie budynku biurowego. Realizacja odbywa się w dwóch etapach. Na pierwszy etap składa się wzniesienie bryły budynku wraz z instalacjami (wewnętrznymi i zewnętrznymi), zagospodarowanie terenu oraz wykończenie części wspólnych budynku. Drugi etap obejmuje wykończenie pomieszczeń biurowych na zlecenie przyszłych najemców. Spółka zakończyła prace budowlane związane z realizacją pierwszego etapu w lipcu br. i planuje uzyskać prawomocne pozwolenie na użytkowanie obiektu. W 2018 r. prowadzony będzie drugi etap prac. Rozpoczęcie użytkowania obiektu oraz zakończenie prac wykończeniowych w obiekcie odbywać się będzie stopniowo. Kiedy w takiej sytuacji powstanie obowiązek w zakresie podatku od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Natomiast w sytuacji, gdy okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Tak stanowi art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

Wykładnia tego przepisu od lat budzi wiele wątpliwości. Swoje stanowisko w tej sprawie zaprezentował m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1228/12, wyjaśniając, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, rozpoczęcie użytkowania następuje zawsze po zakończeniu budowy. W nawiązaniu do tego argumentu Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że akceptacja poglądu, iż użyte w treści art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych sformułowanie "po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie" należy odnosić do przesłanki formalnoprawnej w postaci uzyskania decyzji ostatecznej.


Ujednolicone przepisy prawne dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


W opisywanym przypadku zakończenie budowy trzeba więc utożsamiać z przesłanką spełnienia warunków upoważniających do złożenia zawiadomienia o jej zakończeniu (nie zaś samo złożenie wniosku) lub spełnienia warunków upoważniających do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku (nie ze złożeniem takiego wniosku). Zatem przesłanka zakończenia budowy nie oznacza tego samego, co ostateczne wykończenie lokali w nowo wybudowanym budynku, które w opisywanej przez Czytelnika sytuacji nastąpi już po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wobec tego obowiązek w zakresie podatku od nieruchomości powstanie z dniem 1 stycznia 2018 r.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne podatki i opłaty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatkiLokalne.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60