zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017

Podatek od nieruchomości za grunt pod żwirownię

Spółka komunalna z o.o. otrzymała w formie aportu grunt pod żwirownię (grunty rolne i pozostałe). Posiada ona ważną koncesję na wydobycie kopalin. Przy czym faktyczną działalność, tj. wydobycie żwiru, prowadzi tylko na części gruntu. Czy całość gruntu należy opodatkować podatkiem od nieruchomości według najwyższej stawki, czy tylko tę faktycznie wykorzystywaną?

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin z gruntu (piasku i żwiru), na podstawie ważnej koncesji, na gruncie należącym do spółki oznacza jego zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej. Przy czym przepisy ustawy o podatku rolnym mówią o zajęciu gruntu rolnego na działalność gospodarczą. To zaś oznacza, że grunty rolne tylko faktycznie wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Inaczej jest z gruntami, które nie są gruntami rolnymi i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym. Jeżeli związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej, to objęte są najwyższą stawką podatku od nieruchomości, właściwą dla przedsiębiorców. Nieruchomość (np. grunt) uznajemy za związaną z przedsiębiorstwem, jeżeli w jakikolwiek sposób jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej (nie jest przy tym objęta podatkiem rolnym albo leśnym) lub - biorąc pod uwagę cechy faktyczne tej nieruchomości i rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - może być wykorzystana wprost na ten cel (por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 521/17). O związaniu gruntu z prowadzeniem działalności gospodarczej w dużej mierze decyduje element posiadania go przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Mogą się zdarzyć sytuacje gdy koncesja na wydobycie kopalin obejmuje tylko część gruntu znajdującego się w posiadaniu przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak automatycznie, że tylko ta część gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Przykładowo gdy teren wokół wyrobiska jest niezbędny do prowadzenia wydobycia, są to drogi dojazdowe, plac manewrowy, ściana wydobywcza, miejsce składowania urobku, posadowiona jest tam waga i barak biurowy, wtedy również należy go opodatkować podatkiem od nieruchomości według stawki najwyższej (por. wyroki: WSA w Białymstoku z dnia 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Bk 48/14, WSA w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Ol 892/14).

W przypadku wątpliwości organu podatkowego co do kwestii rzeczywistego przeznaczenia gruntu na wykonywaną na mocy koncesji działalność, istnieje możliwość powołania biegłego, który ustali powierzchnię gruntów zajętych przez podatnika na prowadzenie działalności gospodarczej.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne podatki i opłaty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatkiLokalne.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60