zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zabytkowych budynków

Firma zamierza nabyć budynek, który jest wpisany do rejestru zabytków. W myśl obowiązujących przepisów budynki wpisane do rejestru zabytków mogą być zwolnione od podatku od nieruchomości pod warunkiem ich odpowiedniego utrzymania i konserwacji. Co oznacza to pojęcie?

Z opodatkowania podatkiem od nieruchomości zwolnione są grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Tak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.). Oznacza to, że na właścicielu zabytku ciąży obowiązek opieki, w szczególności poprzez:

  • prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku,
     
  • zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie.

Zatem, aby móc skorzystać ze zwolnienia w podatku od nieruchomości, właściciel musi posiadać wydane przez konserwatora zabytków zaświadczenie, że utrzymuje zabytek zgodnie z wymogami i zaleceniami konserwatorskimi. Jeżeli brak jest takiego dokumentu, wówczas podatek od nieruchomości należy odprowadzać według określonych stawek.

Co istotne, zajęcie części budynku lub gruntu na działalność gospodarczą spowoduje utratę zwolnienia w stosunku do tej części.

Warto w tym miejscu przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 359/17. Wynika z niego, że informacje udzielane przez właściwy organ nadzoru konserwatorskiego dotyczą kwestii związanych ze stanem danego obiektu, z konkretnymi obowiązkami ciążącymi na właścicielu tego obiektu, zwłaszcza wynikającymi z zaleceń i decyzji tego organu wydawanych na podstawie ustawy o ochronie zabytków. Natomiast kwestia oceny, czy i w jakim zakresie spełniony został określony w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych warunek stosowania zwolnienia podatkowego, należy do organu podatkowego. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację nr 16337, udzielonej w dniu 8 listopada 2017 r. przez resort finansów: "Organ podatkowy właściwy w sprawie podatku od nieruchomości, tj. wójt, burmistrz (prezydent miasta), ustalając prawidłowość stosowania zwolnienia, zobowiązany jest potwierdzić, czy nieruchomość wpisana do rejestru zabytków jest utrzymywana i konserwowana zgodnie z przepisami o ochronie zabytków".

Reasumując, aby dana nieruchomość mogła zostać zwolniona z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, muszą być spełnione określone warunki. Po pierwsze, wymagane jest wpisanie nieruchomości indywidualnie do rejestru zabytków. Po drugie, konieczne jest utrzymanie jej i konserwacja zgodnie z przepisami o ochronie zabytków. Ponadto nie może ona być zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne podatki i opłaty:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatkiLokalne.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60