zegar
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2018 r., godz. 14:53
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.433
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
13.09.2017

Podstawa wymiaru zasiłków dla nauczycieli byłych gimnazjów i byłych pracowników ARR i ANR

Z dniem 1 września 2017 r. rozpoczęło się stopniowe (trzyetapowe) wygaszanie kształcenia w gimnazjach. Za sprawą ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), dotychczasowe gimnazja mogą być przekształcone lub włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły średniej (np. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia). Natomiast nauczyciele i pracownicy dotychczasowych gimnazjów mogą być zatrudnieni w przekształconych szkołach lub innych szkołach, do których włączono gimnazja lub przeniesieni w stan nieczynny albo ich stosunek pracy może być rozwiązany. Jeśli zostaną zatrudnieni w dotychczasowych gimnazjach lub zespole szkół, z dniem przekształcenia albo włączenia do szkół podstawowych lub średnich, stają się z mocy prawa pracownikami tych szkół. Przekłada się to odpowiednio na sposób ustalania podstawy wymiaru należnych im świadczeń chorobowych.

Jak informuje ZUS na swojej stronie internetowej www.zus.pl,  zmiany organizacyjne, które spowodowały zakończenie kształcenia w gimnazjach powinny być, przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, traktowane analogicznie jak przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy. Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących nauczycielom i pracownikom zatrudnionym w dotychczasowych gimnazjach przekształconych lub włączonych do innych szkół albo zespołów szkół, ustala się zatem z uwzględnieniem wynagrodzenia:

  • wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy,
     
  • uzyskanego u  poprzedniego i nowego płatnika składek.

Natomiast pracownikom, którzy stali się niezdolni do pracy przed dniem przekształcenia gimnazjum, podstawy wymiaru zasiłków nie ustala się na nowo, mimo zmiany płatnika składek, do czasu powstania przerwy między świadczeniami wynoszącej co najmniej trzy miesiące kalendarzowe.

Podobne zasady obowiązują pracowników Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), którzy złożyli oświadczenie o przyjęciu zaproponowanych warunków zatrudnienia i za sprawą ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 ze zm.) stali się od 1 września 2017 r. odpowiednio pracownikami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Ich dotychczasowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przekształciło się w zatrudnienie na podstawie powołania, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Nie doszło zatem do ustania zatrudnienia tych pracowników, ale do jego kontynuacji w KOWR albo ARiMR (następców prawnych odpowiednio ARR oraz ANR).

W odniesieniu do pracowników ARR i ANR, którzy od 1 września 2017 r. kontynuują zatrudnienie w KOWR albo ARiMR, przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa należy więc stosować te same (wskazane wyżej) zasady, jak w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231 Kodeksu pracy. 

Redakcja Gazety Podatkowej

www.SerwisBudzetowy.pl - Aktualności:

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60