zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
8.01.2018

Korzystanie z ulg we wpłatach na PFRON przez jednostki wewnętrzne i jednostki ze scentralizowanym rozliczeniem VAT

W związku z wątpliwościami pracodawców dotyczącymi korzystania z ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dalej PFRON, przez jednostki wewnętrzne i jednostki ze scentralizowanym rozliczeniem VAT, w dniu 22 grudnia 2017 r. PFRON na stronie internetowej www.pfron.org.pl zamieścił informację wyjaśniającą te zagadnienia. Jak w niej czytamy: „(…) Pojęcia sprzedającego i nabywcy użyte w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) - dalej jako u.r.o.n., nie jest tożsame z pojęciami sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów o VAT.

Dlatego stronami kooperacji uprawniającej do ulg we wpłatach na PFRON potencjalnie mogą być jednostki objęte centralizacją rozliczeń VAT oraz wewnętrzne jednostki organizacyjne będące pracodawcami w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy i spełniające warunki określone w art. 22 u.r.o.n.

Należy pamiętać, że zgodnie z objaśnieniami do wzoru informacji o kwocie obniżenia (INF-U) stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. poz. 928) należy podać dane zgodne z danymi zamieszczonymi na fakturze dokumentującej zakup uprawniający do ulgi we wpłatach na PFRON.

Dlatego - aby można było wypełnić poz. 4 i 20 informacji INF-U - dane jednostki wewnętrznej lub podlegającej centralizacji VAT muszą być wykazane na tej fakturze. Jest to możliwe, ponieważ na fakturze oprócz danych sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów o VAT mogą być zawarte dodatkowe dane dotyczące m.in. danych jednostki organizacyjnej, której dotyczy:

sprzedaż dokumentowana fakturą - np. samorządowego zakładu aktywności zawodowej,

nabycie produkcji lub usługi z wyłączeniem handlu dokumentowania fakturą - np. urzędu gminy, biblioteki gminnej, MOSiR, czy oddziału.

Na przykład rozszerzony zakres danych na fakturze może zawierać: nazwę gminy, nazwę jednostki (np. szkoły podstawowej, MOPS, zakładu aktywności zawodowej itd.), adres jednostki, NIP gminy.

Zatem w celu poprawnego wypełnienia INF-U przez sprzedającego będącego jednostką wewnętrzną lub podlegającego centralizacji VAT należy:

  • w bloku A - Dane ewidencyjne sprzedającego wykazać dane jednostki wewnętrznej lub podlegającej centralizacji VAT z numerem NIP (poz. 2) jako płatnika podatków i składek ZUS oraz
     
  • w bloku E - Uwagi dodatkowo wykazać dane jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) lub jednostki centralnej która wystawiła fakturę - zgodne z fakturą.

W celu poprawnego wypełnienia INF-U dla nabywcy będącego jednostką wewnętrzną lub podlegającego centralizacji VAT należy:

  • w bloku C - Dane ewidencyjne i adres nabywcy wykazać dane jednostki wewnętrznej lub podlegającej centralizacji VAT z numerem NIP (poz.18) jako płatnika podatków i składek ZUS oraz
     
  • w bloku E - Uwagi dodatkowo wykazać dane jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) lub jednostki centralnej, na którą wystawiono fakturę - zgodnie z fakturą.

Jednocześnie informujemy, że pracodawcy będący jednostkami wewnętrznymi lub podlegający centralizacji VAT, którzy wystawili lub otrzymali faktury lub informacje INF-U w niewłaściwym lub w niepełnym brzmieniu powinni doprowadzić do ich niezwłocznego skorygowania. Jest to ważne, ponieważ w przypadku dokonania korekty terminowo wystawionej INF-U sprzedający nie będzie z tego tytułu podlegał obowiązkowi wpłat z art. 22b ust. 1 pkt 2 u.r.o.n., a nabywca będzie mógł dokonać korekty wpłat na PFRON wykazywanych w deklaracjach, w których mogłaby je obniżyć (a nie uczyniła tego) jednostka samorządu terytorialnego lub centralna na podstawie otrzymanej INF-U zwykłej."

Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy

www.SerwisBudzetowy.pl - Aktualności:

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60