zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
12.02.2018

Upoważnienie kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 9 lutego 2018 r. pod poz. 11 opublikowano zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych.

Minister Finansów, jako dysponent części 19 „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, upoważnia:

1) dyrektorów izb administracji skarbowej,

2) Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

3) Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości,

4) Dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów

- do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych dla budżetu państwa oraz w planach finansowych dla budżetu środków europejskich w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych; wyłączenie nie dotyczy przeniesienia z wydatków na wynagrodzenia kwot przeznaczonych na comiesięczną wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku nieobecności ww. osób wymienionych czynności objęte upoważnieniem wykonują ich zastępcy niebędący głównymi księgowymi.

Decyzje w zakresie spraw objętych ww. upoważnieniem podpisywane są z klauzulą „Z upoważnienia Ministra Finansów”, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej.

Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 36 i 197).

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

www.SerwisBudzetowy.pl - Aktualności:

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60