zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
12.03.2018

Sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i placówek za 2017 r.

Sporządzając sprawozdania finansowe za 2017 r. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz placówki zobligowane są sporządzić je na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760).

W świetle § 26 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownicy jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i placówek składają sprawozdania finansowe odpowiednio dysponentom środków budżetu wyższego stopnia lub zarządom jednostek samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

Oznacza to, iż do 31 marca 2018 r. kierownicy jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i placówek mają obowiązek złożenia odpowiednio dysponentom środków budżetu wyższego stopnia lub zarządom jst sprawozdania finansowego za 2017 r.

W przypadku placówek sprawozdanie to obejmuje jedynie bilans. Natomiast sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych składa się z:

  • bilansu (załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia),
     
  • rachunku zysków i start (załącznik nr 7 do ww. rozporządzenia),
     
  • zestawienia zmian w funduszu (załącznik nr 8 do ww. rozporządzenia).

Przypominamy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911), które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. Przepisy nowego rozporządzenia mają jednak zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2018.

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

www.SerwisBudzetowy.pl - Aktualności:

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60