zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
12.03.2018

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

31 marca 2018 r. mija więc termin, w którym organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (jst), a więc wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub województwa, ma obowiązek przedstawić organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jst za 2017 r.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jst należy przedłożyć:

 • sprawozdanie roczne jednostek, dla których organem założycielskim jest jst, z wykonania ich planów finansowych, w szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych,
   
 • informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą dane dotyczące:
   
 • praw własności przysługujących jst, posiadania oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
   
 • zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
   
 • dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
   
 • innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst.

Do sprawozdania z wykonania budżetu jst należy ponadto dołączyć wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych.

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

www.SerwisBudzetowy.pl - Aktualności:

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60