zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
5.04.2018

Łączne sprawozdania finansowe za 2017 r.

W myśl postanowień § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), dysponenci środków budżetu drugiego stopnia przekazują łączne sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu) za 2017 r. dysponentom części budżetowej do 15 kwietnia 2018 r. Natomiast dysponenci części budżetowej przekazują łączne sprawozdania finansowe za 2017 r. do Ministerstwa Finansów do 30 kwietnia 2018 r. (§ 26 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Z kolei zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania finansowe za 2017 r. do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 kwietnia 2018 r. (§ 26 ust. 4 ww. rozporządzenia). Sprawozdania te składają się z:

  • bilansu z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
     
  • łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
     
  • łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
     
  • łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Przypominamy, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911), które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. Przepisy nowego rozporządzenia mają jednak zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2018.

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

www.SerwisBudzetowy.pl - Aktualności:

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60