zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017

Środki na budowę, przebudowę infrastruktury turystycznej

Gmina planuje pozyskać unijne wsparcie na projekt ukierunkowany na budowę infrastruktury turystycznej (w tym wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej). Będzie ona zlokalizowana na terenie województwa łódzkiego. Czy przedsięwzięcie tego typu będzie objęte pomocą publiczną?

Na inwestycję w infrastrukturę turystyczną zlokalizowaną na terenie województwa łódzkiego wsparcie można otrzymać w zakresie poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W zakresie tego poddziałania gmina może pozyskać unijne dofinansowanie na projekt dotyczący budowy, przebudowy infrastruktury turystycznej, np. aktywnych form turystyki (w tym m.in. ścieżki rowerowe, trasy jeździeckie, ściany wspinaczkowe). Elementem takiego projektu może być inwestycja związana z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do jego realizacji. W jego ramach można też sfinansować koszty zagospodarowania terenu (otoczenia), które funkcjonalnie będzie powiązane z realizacją przedsięwzięcia.

Projekt dotyczący budowy, przebudowy infrastruktury turystycznej może być objęty pomocą publiczną, ale wcale nie musi. Wszystko będzie uzależnione od tego, czy usługi turystyczne oferowane dzięki infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu będą odpłatne, czy też nie. Jeśli będą odpłatne - np. usługi rekreacyjne, hotelowe, gastronomiczne - wówczas projekt będzie objęty pomocą publiczną. Jeśli jednak będą bezpłatne (np. w przypadku ścieżek rowerowych), wtedy projekt nie będzie objęty pomocą publiczną, co przekłada się na wyższą intensywność wsparcia, tzn. 85% wydatków kwalifikowalnych. Oczywiście może być i tak, że część zadań w projekcie będzie objęta pomocą publiczną (intensywność wsparcia do 80% wydatków kwalifikowalnych), a część nie. W takim przypadku wystąpi mieszany poziom dofinansowania, tzn. odrębny dla zadań podlegających pomocy publicznej i odrębny dla pozostałych. Pomoc publiczna w ramach projektu dotyczącego infrastruktury turystycznej może być udzielona np. na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1756). Na potrzeby projektu przez wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną należy rozumieć zaplecze rekreacyjne o wielofunkcyjnym charakterze oferujące w szczególności usługi kulturalne i rekreacyjne, z wyjątkiem parków rozrywki i obiektów hotelowych. Kosztami kwalifikowalnymi takiego przedsięwzięcia są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Konkurs na realizację projektów ukierunkowanych na budowę, przebudowę infrastruktury turystycznej w zakresie poddziałania VI.2.1 RPO WŁ potrwa od 3 do 14 kwietnia 2017 r. Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej trzeba przygotować zgodnie z regulaminem konkursu, który udostępniony jest na stronie programu (www.rpo.lodzkie.pl). W wersji papierowej należy go dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60