zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1382) z dnia 6.04.2017

Wsparcie na realizację projektu obejmującego dotacje na założenie firmy

Pracuję w urzędzie gminy na terenie województwa dolnośląskiego. Chcemy dla mieszkańców powyżej 30. roku życia zorganizować projekt, w ramach którego będą mogli otrzymać bezzwrotne środki na uruchomienie działalności gospodarczej. Na jakich zasadach może być dofinansowane tego typu przedsięwzięcie?

We wszystkich regionalnych programach operacyjnych dla poszczególnych województw przewidziano wsparcie na realizację projektów, w zakresie których osoby od 30. roku życia mogą otrzymać bezzwrotną pomoc na podjęcie działalności gospodarczej. O wsparcie na realizację takich projektów mogą ubiegać się np. jednostki samorządu terytorialnego, czyli wnioskodawcą może być urząd gminy.

Ponieważ projekt ma być skierowany do osób od 30. roku życia z obszaru województwa dolnośląskiego, właściwym dla ubiegania się o wsparcie jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD). W ramach działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy RPO WD przewidziano wsparcie na realizację projektów, w zakresie których jego uczestnicy mogą otrzymać bezzwrotne dotacje obejmujące:

  • doradztwo lub szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
     
  • przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (kwota wsparcia dla uczestnika projektu nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia, obecnie 24.283,26 zł, tj. 6 × 4.047,21 zł),
     
  • wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Odbiorcami wskazanych form wsparcia, czyli tzw. grupą docelową projektu, mogą być osoby od 30. roku życia pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Chodzi tu o osoby starsze po 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Minimalna wartość projektu dla ubiegania się o wsparcie na jego realizację wynosi 500 tys. zł. Może być dofinansowany na poziomie 95% wydatków kwalifikowalnych. Nie uwzględnia się przy tym środków na dotacje na uruchomienie firmy i finansowe wsparcie pomostowe, które są dofinansowane w 100%.

Urząd gminy wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie działania 8.3 RPO WD może złożyć w terminie od 18 kwietnia do 9 maja 2017 r. zgodnie z regulaminem konkursu opracowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. Wniosek należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - SOWA EFS RPDS. Instrukcja jego wypełniania znajduje się na stronie www.rpo.dwup.pl.

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60