zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017

Nadzór architektoniczny a umowa rozliczana w projekcie EFRR

Wydatki związane z usługami w zakresie nadzoru nad realizacją projektu infrastrukturalnego mogą być dofinansowane ze środków EFRR w ramach regionalnego programu dla województwa. Czy gmina może zlecić nadzór architektoniczny swojemu pracownikowi na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta (gminy), są niekwalifikowalne w ramach projektu. Nie ma przy tym znaczenia, że chodzi o wydatki związane z nadzorem architektonicznym. Za pracownika gminy należy uznać każdą osobę, która jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy. Z tym że dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych w ramach projektu, ale również osób niezaangażowanych do realizacji projektu bądź projektów. Wynika to z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

W świetle powyższych rozwiązań gmina nie może zatrudnić swojego pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach projektu EFRR. Od tej zasady jest jednak wyjątek, ponieważ nie dotyczy ona umów o dzieło. Wydatki poniesione na wynagrodzenie na podstawie takiej umowy kwalifikują się do wsparcia pod warunkiem, że ta forma zatrudnienia została wskazana we wniosku o dofinansowanie projektu. Zawarcie takiej umowy musi być uzasadnione charakterem wykonanych zadań w projekcie oraz zgodne z warunkami określonymi w Kodeksie cywilnym.


Pracownik gminy nie może być zatrudniony w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyjątkiem umowy o dzieło.


Istotne jest, że umowa ta nie może dotyczyć zadań wykonywanych w sposób ciągły. Powinna być rozliczona na podstawie protokołu odbioru dzieła oraz dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku.

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60