zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Egzekucja ze środków trwałych w okresie trwałości projektu

Beneficjent rozliczył całkowicie projekt z programu operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku kontroli tego projektu stwierdzono nieprawidłowości, co w konsekwencji skutkowało wezwaniem do zwrotu części dofinansowania. Czy środki te mogą być odzyskane przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie projektu w trybie egzekucji administracyjnej w okresie trwałości projektu?

Środki przekazane beneficjentowi na realizację projektu unijnego, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi. Instytucja, z którą beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie projektu, przy zaistnieniu takich okoliczności w pierwszej kolejności wzywa do zwrotu środków bądź wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Niedostosowanie się do tego wezwania nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, ponieważ nie ma jeszcze nawet decyzji o zwrocie środków. Ta powinna być wydana przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję Pośredniczącą po upływie terminu na zwrot części otrzymanego dofinansowania na projekt, o czym mowa w ustawie o finansach publicznych. Od tej decyzji beneficjent ma jeszcze prawo odwołania się do właściwej instytucji.

Przy założeniu, że odwołanie nie przyniesie rezultatów, zwrot środków dofinansowania powinien być dochodzony w trybie egzekucji administracyjnej. W świetle ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.), egzekucja może być wszczęta, jeśli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Powołana ustawa zwalnia z egzekucji administracyjnej środki z budżetu państwa na określone cele i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji oraz środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone. Wkrótce to się jednak zmieni na skutek ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), która wejdzie w życie 2 września br. Nowelizacja wprowadza m.in. zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Mianowicie egzekucja będzie mogła być prowadzona:

  • ze środków pieniężnych, które beneficjent otrzymał w formie refundacji (za wyjątkiem zaliczki), a także
     
  • po zakończeniu realizacji projektu (tj. w okresie trwałości - w zależności od projektu okres ten wynosi od 3 do 10 lat), ze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Do egzekucji środków wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów zastosowanie mają dotychczasowe uregulowania.

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60