zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Okres przedawnienia dla kwot dotacji podlegających zwrotowi

Trzy lata temu podmiot kontrolujący stwierdził nieprawidłowość w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich, co doprowadziło do wydania decyzji o zwrocie środków. Jak ustalić okres przedawnienia oraz termin rozpoczęcia biegu przedawnienia w stosunku do kwoty dotacji podlegającej zwrotowi?

Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz należności z tytułu zwrotu płatności dokonywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Wynika to z art. 60 ust. 6 ustawy o ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Do spraw dotyczących tych należności, nieuregulowanych wskazaną ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i odpowiednio przepisy działu III - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

Problem w tym, że powołane przepisy nie zawierają uregulowań jak określić okres przedawnienia oraz termin rozpoczęcia biegu przedawnienia w stosunku do niepodatkowych należności budżetowych z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych z tych środków. Niemniej jednak ustawa nowelizująca ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności (...) wprowadza nowe rozwiązania w tym zakresie do ustawy o finansach publicznych. Okres przedawnienia zobowiązania do zwrotu środków, o których mowa w art. 60 ust. 6 ustawy o finansach publicznych wyniesie 5 lat. Termin rozpoczęcia biegu przedawnienia należy liczyć od dnia, w którym decyzja o zapłacie odsetek albo decyzja określająca kwotę do zwrotu środków stała się ostateczna lub od dnia wypłaty salda końcowego - w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później. W temacie salda końcowego do środków z programów na lata 2014-2020 znajdzie zastosowanie art. 141 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady 1303/2013/UE ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS... Wynika z niego, że saldo końcowe jest wypłacane przez Komisję Europejską nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia zestawienia wydatków z ostatniego roku obrachunkowego lub w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia końcowego sprawozdania z wdrażania - w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

Przedawnienie dla zwrotu środków pochodzących z dotacji
Okres przedawnienia dla zwrotu środków 5 lat (ma również zastosowanie w przypadku odpowiedzialności osób trzecich)
Rozpoczęcie biegu przedawnienia od dnia, w którym decyzja o zwrocie środków stała się ostateczna

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60