zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje i budowa drogi

Gmina zamierza przygotować teren pod inwestycje dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Ma być kompleksowo uzbrojony, a następnie udostępniony odpłatnie inwestorom, którzy rozpoczną tam swoją działalność gospodarczą. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy koszty rozbiórki budynków i usuwania zarośli oraz budowy dróg dojazdowych wraz z oświetleniem kwalifikują się do wsparcia w ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego dla województwa?

Dofinansowanie na realizację projektów ukierunkowanych na utworzenie nowych lub dostosowanie już istniejących terenów inwestycyjnych przewidziano w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) 2014-2020. W ramach poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne tego programu dofinansowane mogą być koszty robót budowlanych, w tym m.in. koszty:

  • uporządkowania i przygotowania terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, niwelacja terenu, wymiana ziemi),
     
  • kompleksowego lub częściowego uzbrojenia terenu (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowy lub modernizacji układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

Jeśli chodzi o koszty budowy dróg, to kwalifikują się one do wsparcia w ramach projektu, ale tylko pod pewnymi warunkami. Mianowicie dofinansowana może być budowa infrastruktury drogowej wyłącznie wewnątrz terenu inwestycyjnego objętego projektem, czyli inaczej mówiąc wewnętrzne układy komunikacyjne. Wydatki z tym związane mogą stanowić jedynie uzupełniający element przedsięwzięcia dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego, a co się z tym wiąże - mniejszą część budżetu projektu (tzn. do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu). Nie mogą dotyczyć kosztów budowy dróg dojazdowych do tworzonego terenu inwestycyjnego.

Do infrastruktury związanej z drogą zalicza się w szczególności wyposażenie techniczne dróg, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi… (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Zalicza się do niej m.in. urządzenia oświetleniowe. W związku z tym koszt oświetlenia drogi jest kwalifikowalny w ramach projektu.

Gmina wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego przygotowania terenu pod inwestycje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców może złożyć w terminie od 29 września do 30 października 2017 r. Należy go przygotować i złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego Maks 2. Wygenerowany wniosek z systemu informatycznego wraz z załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60