zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017

Korekta za naruszenie Prawa zamówień publicznych a decyzja administracyjna

Gmina zrealizowała i rozliczyła projekt infrastrukturalny, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podmiot kontrolujący projekt (podmiot będący stroną umowy o dofinansowanie) uznał, że beneficjent naruszył Prawo zamówień publicznych poprzez dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia. W związku z tym dokonał korekty przyznanych środków. Czy korekta ta powinna mieć formę decyzji administracyjnej?

Podmiot kontrolujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma prawo naliczyć tzw. korekty finansowe za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Takim naruszeniem jest np. dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia.

W świetle ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) taki stan rzeczy należy traktować jako nieprawidłowość w wydatkowaniu unijnych środków. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności nieprawidłowego wykorzystania środków, instytucja, która podpisała umowę z beneficjentem, wzywa go do zwrotu środków lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wynika to z art. 207 ust. 8 ustawy o finansach publicznych. Jeśli beneficjent nie zastosuje się do wezwania dotyczącego zwrotu środków publicznych nieprawidłowo wykorzystanych bądź nie wyrazi zgody na pomniejszenie płatności, wówczas właściwa instytucja wydaje decyzję administracyjną o zwrocie (art. 207 ust. 9 ustawy). Określa w niej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków.

Zatem, na mocy ustawy o finansach publicznych korekta finansowa nałożona na beneficjenta w pierwszej kolejności powinna mieć formę wezwania do zapłaty. Gdy to nie poskutkuje, wydawana jest decyzja o zwrocie środków, od której beneficjent może się odwołać.

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60