zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017

Prace przygotowawcze jako rozpoczęcie inwestycji

Gmina wystąpi o wsparcie na realizację projektu dotyczącego budowy nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym. Dofinansowanie zamierza pozyskać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 1.5). Czy rozpoczęcie prac przygotowawczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zostanie uznane za rozpoczęcie inwestycji?

Dofinansowanie projektu dotyczącego sieci ciepłowniczej, przyłączającego odbiorców ciepła do źródeł ciepła stanowić będzie pomoc publiczną. To oznacza, że znajdą w tym przypadku zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej będącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach PO IiŚ 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1802). Wynika z niego, że wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed rozpoczęciem prac, co oznacza spełnienie tzw. efektu zachęty, który trzeba udowodnić we wniosku o dofinansowanie projektu. Kluczowe dla wnioskodawcy jest więc zdefiniowanie co wchodzi w zakres tego pojęcia. Wyjaśniają to unijne przepisy dotyczące pomocy publicznej, a ściślej rzecz ujmując rozporządzenie Komisji 651/2014/UE uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. W świetle jego założeń za rozpoczęcie prac uznaje się podjęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń albo innego zobowiązania, które sprawią, że inwestycja staje się nieodwracalna. Nieodwracalność inwestycji dotyczy przede wszystkim zobowiązania, które powoduje, że z ekonomicznego punktu widzenia byłoby trudno zaniechać inwestycji od chwili podjęcia tego zobowiązania.

W świetle wskazanych rozwiązań rozpoczęcie inwestycji stanowi podjęcie prac budowlanych. Przy czym rozpoczęcie prac budowlanych należy rozumieć tak jak zostało to określone w Prawie budowlanym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Zastosowanie znajdzie więc art. 41 ust. 1 tej ustawy wskazujący, że rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Pracami przygotowawczymi są:

  • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,
     
  • wykonanie niwelacji terenu,
     
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
     
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.


Zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie inwestycji.


Biorąc pod uwagę przepisy dotyczące pomocy publicznej niedopuszczalne jest rozpoczęcie prac przygotowawczych, określonych w prawie budowlanym, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Przykład

Projekt inwestycyjny z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest objęty pomocą publiczną. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, ale nie rozpoczął robót budowlanych. W związku z tym we wniosku o dofinansowanie - C.2 na pytanie: czy projekt spełnia efekt zachęty? wnioskodawca jest zobowiązany odpowiedzieć twierdząco ("tak"). W opisie trzeba udowodnić, że został spełniony efekt zachęty, odwołując się do jego definicji, powołując się przy tym na przepisy prawne, tj. rozporządzenie 651/2014/UE i właściwy krajowy program pomocowy (rozporządzenie).

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60