zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017

Udokumentowanie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości

Do projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wniesiony został wkład niepieniężny w postaci nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości została potwierdzona operatem szacunkowym. Dowód księgowy określa wyższą wartość niż operat. Czy rozliczając wkład niepieniężny we wniosku o płatność można zadeklarować kwotę w wysokości określonej w dowodzie księgowym?

Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego wniesiony na rzecz projektu stanowi wydatek kwalifikowalny. Wynika to z Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazują one, że dla rozliczenia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości jej wartość nie może przekroczyć wartości rynkowej. Dlatego wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej musi być potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z tymi uregulowaniami należy przyjąć, że dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztu związanego z wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości bądź prawa użytkowania wieczystego są:

  • dowód księgowy lub wyciąg z ksiąg rachunkowych odzwierciedlający wysokość poniesionych kosztów i potwierdzony przez upoważnione osoby,
     
  • operat szacunkowy, potwierdzający, że zadeklarowana wysokość wkładu niepieniężnego nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
     
  • akt notarialny (w przypadku własności nieruchomości) lub dokument potwierdzający dysponowanie prawem użytkowania wieczystego (w przypadku wniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).

Ponieważ wkład niepieniężny w postaci nieruchomości stanowi wydatek kwalifikowalny, podstawowym dokumentem, który określa jego wysokość, jest dokument księgowy. Operat szacunkowy, którym dysponuje beneficjent, należy traktować jako dokument pomocniczy, określający wartość rynkową nieruchomości. Zatem w sytuacji gdy dowód księgowy wskazuje wyższą wartość niż operat szacunkowy, jako wkład niepieniężny należy zadeklarować kwotę do wysokości określonej w operacie szacunkowym. Natomiast w przypadku gdy dowód księgowy będzie dotyczył niższej kwoty niż operat szacunkowy, jako wydatek kwalifikowalny trzeba zadeklarować kwotę do wysokości określonej w dowodzie księgowym.

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60