zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017

Budowa ścieżki rowerowej dofinansowana w 85%

Gmina ma w planach wybudowanie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie związane z infrastrukturą rekreacyjną zlokalizowane będzie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy projekt dotyczący budowy trasy rowerowej będzie pozbawiony znamion pomocy publicznej, co wiąże się z wyższym dofinansowaniem?

Na inwestycję w infrastrukturę rekreacyjną zlokalizowaną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wsparcie można otrzymać z działania 6.2 Dziedzictwo naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM). W zakresie tego działania gmina może pozyskać unijne dofinansowanie na projekt dotyczący budowy, modernizacji i oznakowania ścieżek/tras rowerowych, innych robót budowlanych, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Preferowane są tutaj przedsięwzięcia wynikające z planu strategicznego "Wielkie Jeziora mazurskie - Strategia".

Projekt dotyczący wyłącznie budowy trasy rowerowej nie będzie objęty pomocą publiczną, gdyż korzystanie z takiej ścieżki jest bezpłatne. To przekłada się na wyższą intensywność wsparcia tzn. 85% wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Jeśli dzięki infrastrukturze wytworzonej w ramach projektu usługi turystyczne będą odpłatne np. usługi rekreacyjne, kulturalne - wówczas projekt w tej części będzie objęty pomocą publiczną. Tym samym część zadań w projekcie będzie objęta pomocą publiczną (intensywność wsparcia do 80% wydatków kwalifikowalnych), a część nie. W takim przypadku wystąpi mieszany poziom dofinansowania tzn. odrębny dla zadań podlegających pomocy publicznej i odrębny dla pozostałych. Pomoc publiczna w ramach projektu dotyczącego infrastruktury turystycznej może być udzielona np. na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1756). Na potrzeby projektu przez wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną należy rozumieć zaplecze rekreacyjne o wielofunkcyjnym charakterze oferujące w szczególności usługi kulturalne i rekreacyjne, z wyjątkiem parków rozrywki i obiektów hotelowych. Kosztami kwalifikowalnymi takiego przedsięwzięcia są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Gmina wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy trasy rowerowej może złożyć w terminie do 29 grudnia 2017 r. Należy go przygotować i złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego Maks 2. Wygenerowany wniosek z sytemu informatycznego wraz załącznikami trzeba dostarczyć zgodnie z regulaminem konkursu dla działania 6.2 RPO WiM do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60