zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Dotacje na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury społecznej

Gmina chce pozyskać unijne środki na inwestycję na rzecz rozwoju lokalnego. Chodzi o utworzenie centrum aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego. Czy budowa centrum może być dofinansowana jako inwestycja na rzecz rozwoju lokalnego z regionalnego programu operacyjnego dla województwa? Czy przedsięwzięcie można powiązać z organizacją zajęć socjoterapeutycznych?

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego to takie, które wpisane są w Lokalne Strategie Rozwoju, przygotowywane przez Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na określonym obszarze. Te strategie rozwoju w poszczególnych województwach akceptowane są przez zarządy województw. Wskazują konkretne cele do realizacji, które mogą być finansowane ze środków regionalnych programów operacyjnych. W województwie podlaskim takie przedsięwzięcia są dofinansowane w zakresie działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Zgodnie ze szczegółowym opisem osi priorytetowych tego programu oraz lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Tygiel Doliny Bugu wsparciem mogą być objęte przedsięwzięcia ukierunkowane na infrastrukturę społeczną, w szczególności infrastrukturę związaną z integracją społeczną oraz aktywnością zawodową. Precyzując, gmina może otrzymać wsparcie na realizację projektu związanego z przebudową, remontem, modernizacją, adaptacją i wyposażeniem istniejących obiektów infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa. Budowa nowych obiektów w zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej jest możliwa jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania istniejących budynków. Dodatkowo musi być potwierdzona analizą potrzeb i trendów demograficznych.

Przedsięwzięcie związane z infrastrukturą społeczną może być powiązane z organizacją zajęć socjoterapeutycznych. Inaczej mówiąc, infrastruktura może być dofinansowana ze środków EFRR, a zajęcia z EFS w maksymalnej wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.


Dofinansowanie z EFRR do budowy nowych obiektów infrastruktury społecznej jest dozwolone pod warunkiem braku możliwości adaptacji istniejących budynków.


Biorąc pod uwagę fakt, że każda Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) dotyczy konkretnych obszarów danego województwa, nie każda gmina będzie mogła wystąpić o dofinansowanie w obecnym naborze wniosków. O wsparcie mogą ubiegać się gminy, które są objęte Lokalną Strategią Rozwoju stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Tygiel Doliny Bugu. Należą do niej gminy z Powiatu Siemiatyckiego: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, Miasto i Gmina Drohiczyn oraz Miasto Siemiatycze. Przy czym, jeśli gmina nie jest umiejscowiona na tych terenach, nie blokuje to możliwości pozyskania wsparcia ze środków EFRR na realizację projektu dotyczącego infrastruktury społecznej. Rozwiązaniem jest wystartowanie w konkursie, gdzie dany obszar będzie objęty konkretną LSR.

Projekt gminy z zakresu infrastruktury społecznej może być dofinansowany w 85%. Pozostała część (15%) to tzw. wkład własny, który zobowiązana jest wnieść do projektu gmina.

Uprawniony podmiot (gmina z obszaru LSR) wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie działania 8.6 RPO WP może złożyć do 6 lutego 2018 r. Należy to zrobić za pośrednictwem Generatora Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), który udostępniony jest na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl. Wersję papierową wniosku wygenerowaną z GWA trzeba dostarczyć w terminie naboru wniosków do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu.

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60