zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018

Modernizacja sieci wodociągowej a wydatki kwalifikowalne projektu

W gminie zaplanowano budowę i modernizację sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jakie wydatki i w jakiej wysokości mogą być dofinansowane w ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego dla województwa?

Przedsięwzięcia infrastrukturalne związane z sieciami wodociągowymi mogą być dofinansowane w zakresie działania 3.5 Wsparcie inwestycji wodociągowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wsparciu podlegają tu dwa typy projektów nastawione na:

 • budowę i modernizację (przebudowę) sieci wodociągowych,
   
 • inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi.

Przedsięwzięcia te podlegają dofinansowaniu pod warunkiem, że realizowane będą na terenie aglomeracji o wielkości od 2 tys. do 10 tys. RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców).


Wydatki projektu mogą być maksymalnie dofinansowane ze środków EFRR na poziomie 85%.


Wachlarz wydatków kwalifikowalnych, a więc takich, które podlegają dofinansowaniu w ramach projektu wodociągowego, jest bardzo rozbudowany. Można do nich zaliczyć wydatki na:

 • przygotowanie dokumentacji projektu, nie więcej niż 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (m.in. ekspertyzy budowlane, projekt budowlany, dokumentacja przetargowa i geodezyjna, raport oddziaływania na środowisko oraz niezbędne decyzje administracyjne, mapki i szkice sytuujące projekt),
   
 • usługi dotyczące czynności w procesie budowlanym, lecz nie więcej niż 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (np. inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu),
   
 • prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne (m.in. budowa i/lub modernizacja sieci wodociągowych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi),
   
 • zakup sprzętu do wykrywania niekontrolowanych przecieków z sieci wodociągowej,
   
 • budowę przyłączy kanalizacyjnych,
   
 • zakup nieruchomości, do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
   
 • odtworzenie pasa drogowego w zakresie wynikającym z zezwolenia na zajęcia pasa drogowego,
   
 • informacje i promocję (oznaczenia, billboardy i tablice informacyjno-promocyjne).

Do wsparcia kwalifikują się też koszty pośrednie, lecz nie więcej niż 10% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych. Mowa tu o wynagrodzeniu koordynatora/kierownika projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie. To także opłaty czynszowe, opłaty za energię, ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowe, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, media oraz inne koszty administracyjne. Ich cechą charakterystyczną jest to, że mogą być rozliczone w ramach projektu stawką ryczałtową. To powoduje, że są traktowane jako wydatki poniesione i w związku z tym nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie ich poniesienia. Taki obowiązek istnieje w odniesieniu do kosztów bezpośrednich projektu.

Wydatki kwalifikowalne projektu podlegają dofinansowaniu na poziomie 85% (EFRR). Nie występuje w tym przypadku współfinansowanie krajowe. Oznacza to, że gmina będzie zobowiązana wnieść wkład własny do projektu na poziomie 15% wydatków kwalifikowalnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu wodociągowego gmina będzie mogła złożyć od 2 marca do 30 kwietnia 2018 r. Termin ten dotyczy złożenia wniosku w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dostępnego za pośrednictwem strony https://beneficjent2014.wzp.pl/. Wersję papierową wniosku trzeba będzie dostarczyć najpóźniej do 7 maja br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (to nowość, gdyż w poprzednich naborach wnioski były składane do WFOŚiGW w Szczecinie).

Wydatek kwalifikowalny projektu musi być:

- niezbędny do realizacji celów projektu,
- poniesiony w związku z realizacją projektu,
- dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego,
- należycie udokumentowany.

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60