zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1481) z dnia 22.03.2018

Dotacje na wymianę kotłów grzewczych

Dla mieszkańców gmina chce pozyskać środki unijne na wymianę kotłów na bardziej ekologiczne (chodzi o likwidację pieców węglowych). Projekt planowany jest do realizacji na terenie gminy z obszaru województwa mazowieckiego. Czy przedsięwzięcie może być dofinansowane ze środków EFRR z regionalnego programu operacyjnego dla województwa?

Projekty związane z wymianą urządzeń grzewczych mogą być dofinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Chodzi tu o poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektu Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych.

Dofinansowana może być wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych, jak i w ramach lokalnych źródeł ciepła, tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych. Wsparciu podlega też podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej. Realizacja tego typu projektów jest możliwa na terenie gmin z obszaru województwa mazowieckiego, o liczbie mieszkańców do 300 tys. Maksymalna wartość dofinansowania na taki projekt wynosi 1,5 mln zł. Natomiast maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie może być przeznaczone na inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (muszą być wyposażone w automatyczny podajnik). Z kolei kotły na paliwa gazowe są kwalifikowalne tylko w uzasadnionych przypadkach, tzn. gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że wymiana urządzeń grzewczych kwalifikuje się do wsparcia, pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do instalacji już istniejących (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa).


Minimalny wkład własny do projektu dotyczącego wymiany urządzeń grzewczych wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.


Wniosek o dofinansowanie projektu związanego z wymianą urządzeń grzewczych gmina może złożyć od 30 marca br. do 6 czerwca 2018 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi wniosków MEWA 2.0. Jest on udostępniony na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Wniosek po podpisaniu (podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w ramach ePUAP) należy złożyć do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

www.SerwisBudzetowy.pl - Środki unijne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60