zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018 r., godz. 13:34
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 47.674
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa

Terminarz - Lipiec

 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2018 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2018 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2018 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2018 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2018 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2018 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2018 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2018 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2018 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną; uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2018 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2018 r. - izby administracji skarbowej
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2018 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2018 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-30S, Rb-34S za II kwartały 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2018 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2018 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2018 r. - Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za II kwartały 2018 r. - Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS za czerwiec 2018 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za czerwiec 2018 r. - Prezes KRUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za czerwiec 2018 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za czerwiec 2018 r. - dysponent części 87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2018 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • złożenie kwartalnych zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2018 r. - nadzorujący minister, kierownik urzędu centralnego, wojewoda, nadzorująca państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych łącznych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2018 r. - Polska Akademia Nauk, Agencje państwowe
 • złożenie półrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za II kwartał 2018 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za II kwartały 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za II kwartały 2018 r. - dysponent części budżetowej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2018 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2018 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2018 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2018 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-30S Rb-34S za II kwartały 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2018 r. - regionalne izby obrachunkowe
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH zobacz ofertę prenumeraty

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.